W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa