+

Dążenie do równowagi a ludzka kreatywność zorientowana na wartości i sens.