W dziewięciu przypadkach na dziesięć spór kończy się tym