+

Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach