+

Czas jest czymś niematerialnym poza naszą kontrolą