Wspaniałość człowieka to nie ilość nabytego bogactwa