Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać